ЗАМ ДЭЭРХ ХЭРҮҮЛ ЯВСААР ТҮЙМЭР! – BEEF

HomeCuisineЗАМ ДЭЭРХ ХЭРҮҮЛ ЯВСААР ТҮЙМЭР! – BEEF
ЗАМ ДЭЭРХ ХЭРҮҮЛ ЯВСААР ТҮЙМЭР! - BEEF
ЗАМ ДЭЭРХ ХЭРҮҮЛ ЯВСААР ТҮЙМЭР! – BEEF
Дугаарыг бүтээхэд хамтарсан Ж-Вилла хотхон https://g-villa.mn/

Хараалтай ерөөлтэй жинхэнэ стрессний чинь түвшинг савлуулж чадах хэр нь comedy төрлийн кино гэж хэлмээргүй чанартай, маш сайн зураг авалт, өнгө тавилт, камерын шилжилт, жүжиглэлт харилцан яриатай, хамгийн гоё зүйлүүд нь анги бүртээ дүр болгоноороо дамжуулж илэрхийлэх гэсэн санаагаа алдаа мадаггүй гаргаж чадсан кино Netflix дээр нээлтээ хийж шуугиулаад байна.

Энэхүү видеог хуулбарлах, дахин ашиглах, өөр платформ руу нийтлэхийг хориглоно.

My use of the content meets the legal requirements for fair use or fair dealing under applicable copyright laws.
This video is fair use under U.S. copyright law because it is noncommercial and transformative in nature, uses no more of the original than necessary, and has no negative effect on the market for the original work.

#KinoZadlan

Take the opportunity to connect and share this video with your friends and family if you find it useful.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *